KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :) KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :)
KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :) KONIEC SEZONU ZIMOWEGO 23/24 DZIĘKUJEMY :)
Jaskinia szczyrk
Jaskinia w Trzech Kopcach

Jaskinia w Trzech Kopcach

Jaskinie w rejonie Beskidu Śląskiego nie powstały w wyniku rozwoju zjawisk krasowych. Nie są to więc jaskinie z piękną szatą naciekową. Jednak jako geologiczne obiekty turystyczne są oczywiście bardzo ciekawe.

Karpaty zbudowane są ze skał fliszowych – ułożonych naprzemiennie warstw piaskowców oraz mułowców, na granicy których tworzą się dogodne powierzchnie poślizgu. W taki właśnie sposób powstała w piaskowcach jaskinia w Trzech Kopcach: ma charakter osuwiskowo-zawaliskowy. Obecnie jest to najdłuższa jaskinia w polskich Karpatach Fliszowych. 

Jaskinia w Trzech Kopcach jest niezwykle rozległa. Pomierzone korytarze mają łącznie długość 922 m, a zapewne wiele pozostało do eksploracji. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości 950 m n.p.m. i można tam dotrzeć pieszo, podążając szlakiem z Przełęczy Karkoszczonka na Klimczok. Dojście do otworu nie jest oznakowane. 

Do jaskini lepiej wybrać się z instruktorem – przewodnikiem. Należy posiadać odpowiedni strój i oświetlenie.