pon.-czw. | 8:30-16:00 pt.-niedz. | 8:30-16:00 i 17:00-20:00 zapraszamy pon.-czw. | 8:30-16:00 pt.-niedz. | 8:30-16:00 i 17:00-20:00 ZAPRASZAMY
pon.-czw. | 8:30-16:00 pt.-niedz. | 8:30-16:00 i 17:00-20:00 zapraszamy pon.-czw. | 8:30-16:00 pt.-niedz. | 8:30-16:00 i 17:00-20:00 ZAPRASZAMY

fundacja

fundacja dla beskidu

Fundacja dla beskidu

Fundacja dla Beskidu powstała w dniu 01.03.2016r. Misją Fundacji jest wspomaganie wychowania dzieci i młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.

Misją Fundacji jest także działanie na rzecz rozwoju i wspierania podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce, marketingu świadczonych przy ich udziale usług oraz tworzenie mechanizmów rozwijających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zarządzającymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce i za granicą, administracją rządową, samorządową wszystkich szczebli, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami.

Cele Fundacji określone zostały w paragrafie 7 Statutu Fundacji.