Dziękujemy za wspólny sezon 2022/2023 ośrodek nieczynny ! zapraszamy w okresie zimowym!
Dziękujemy za wspólny sezon 2022/2023 ośrodek nieczynny ! zapraszamy w okresie zimowym!
Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - beskid sport arena

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: https://beskidsportarena.pl/ (strona prezentująca PBC Sp. z o. o. – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000359808, NIP: 634-275-32-72, REGON: 241645322) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności. Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony https://beskidsportarena.pl/ z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. KTO JEST Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony https://beskidsportarena.pl/ Administratorami danych osobowych jest PBC Sp. z o. o. – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku, przy ul. Grzybowej 1, 43-370 Szczyrku.

JAK DZIAŁA STRONA BESKIDSPORTARENA.PL

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności PBC Sp. z o. o. – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie PBC Sp. z o. o. – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki cookies.

JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH?

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem. Przekazanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e – mail jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością PBC Sp. z o. o. – Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony https://beskidsportarena.pl/, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalności wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

NASZE DANE KONTAKTOWE

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie https://beskidsportarena.pl/ w zakładce KONTAKT. W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Biurem, email: biuro@beskidsportarena.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI - szkoła narciarska

Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/ (zarządzanego przez firmę „Nova” Maja Mańkowska ul. Rakowiecka 32a/ 90, 02-532 Warszawa, NIP:5211311685) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/ z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/ jest „Nova” Maja Mańkowska ul. Rakowiecka 32a/ 90, 02-532 Warszawa.

JAK DZIAŁA STRONA BESKIDSPORTARENA.PL/SZKOLA-NARCIARSKA

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności firmy „Nova” Maja Mańkowska (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie firmy „Nova” Maja Mańkowska.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres email czy adres pocztowy. „Nova” Maja Mańkowska nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera internetowego, wzięcia udziału konkursie czy też prośby o udzielenie informacji, rejestracji, dodanie ogłoszenia) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie.

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem. Przekazanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e – mail jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i wyłącznie w zakresie – pod względem treści i czasu – wymaganym w określonym przypadku, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zareagowania na wyrażone obawy, spełnienia prośby lub zawiadomienia zainteresowanych osób o wynikach konkursu. „Nova” Maja Mańkowska gwarantuje, że nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO CELÓW REKLAMY I MARKETINGU

W przypadku uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu, dane osobowe takiej osoby będą również przechowywane i wykorzystywane w sposób ciągły dla takich celów, np. w celu wysyłania Newsletterów, zaproszeń do udziału w konkursach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji, zaakceptowanego przez zainteresowaną osobę. Dane danej osoby możemy wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane w celu analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.

PRAWA I WYCOFANIE ZGODY

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością „Nova” Maja Mańkowska. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek związany z osobistą działalności wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy.

GOOGLE ANALYTICS

„Nova” Maja Mańkowska korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

NASZE DANE KONTAKTOWE

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie https://beskidsportarena.pl/szkola-narciarska/ w zakładce KONTAKT. W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Biurem, email: szkola@beskidsportarena.pl